mapastrona głównao firmierealizacje i referencjenagrody i wyróżnieniainne usługikontakt
Rok 2019
 • Przebudowa muru oporowego Zamku Książąt Sułkowskich Przebudowa muru oporowego Zamku Książąt Sułkowskich (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Kamienica w Katowicach przy ul. Karola 3 - Kontynuacja remont kapitalnego kamienicy.
Rok 2018
 • Zameczek Myśliwski w Promnicach Izolacja pozioma murów. (Wpisany do rejestru zabytków nr A 702/63 z dnia 13.04.1963r.)
 • Zameczek Myśliwski w Promnicach Inwentaryzacja schodów zewnętrznych wraz z podestem, remont schodów do sali Myśliwskiej. (Wpisany do rejestru zabytków nr A 702/63 z dnia 13.04.1963r.)
 • Kościół pw św. Urbana w Woli przy ul. Szkolnej 29 - Remontu elewacji. (Wpisany do rejestru zabytków nr A-514/65)
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie "Roboty konserwatorskie polegające na zabezpieczeniu przed szkodnikami biologicznymi i owadami oraz wykonaniem powłok ochronnych p.poż konstrukcji więźby dachowej budynku Muzeum Zamkowego ETAP III" (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Kościół p.w. Św. Wawrzyńca w Bobrownikach Bobrowniki ul. Sienkiewicza 244 - Impregnacja gontów na dachu. (Rejestr zabytków A/19/60)
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Jakuba Starszego Apostoła przy ul. Pawia 13, 43-243 Wisła Mała - Remont wieży zabytkowego kościoła drewnianego. (Rejestr zabytków ŚWKZ nr A 489/65 z dnia 22.12.1965r)
 • Kamienica w Katowicach przy ul. Karola 3 - Remont kapitalny kamienicy.
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie Prace konserwatorskie przy elementach kamiennych: studzienek okien piwnic, wejścia z zachodniego tarasu, murów tarasów, balustrad tarasowych (obiekt wpisany do Rejestru Zabytków)
 • KWK Boże Dary Katowice, przy ul.Tadeusza Boya-Żeleńskiego 95 - Zabezpieczenie antykorozyjne wieży wyciągowej szybu ?II? kontynuacja.
 • Kamienica w Sosnowcu Remont i docieplenie elewacji
 • Kamienica w Katowicach przy ul. Kościuszki 5 - remont elewacji frontowej
 • Przebudowa muru oporowego Zamku Książąt Sułkowskich Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 16 (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50 - Remont i przebudowa wnętrz Rektoratu. Kontynuacja prac. (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Pałac Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich - Kontynuacja prac przy rewitalizacji zdegradowanego budynku (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
Rok 2017
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie "Roboty konserwatorskie polegające na zabezpieczeniu przed szkodnikami biologicznymi i owadami oraz wykonaniem powłok ochronnych p.poż konstrukcji więźby dachowej budynku Muzeum Zamkowego" (obiekt wpisany do Rejestru Zabytków)
 • Kamienica w Katowicach, Damrota 22 - Remont muru ogrodzenia i fragmentów cokołu.
 • KWK Zabezpieczenie antykorozyjne wieży wyciągowej szybu ?II?
 • Pałac Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich - rewitalizacja zdegradowanego budynku (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Budynek mieszkalny w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kombatantów 1 - naprawa fragmentu elewacji z murem pruskim wraz z robotami towarzyszącymi (obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A/1550/95)
 • Sala Redutowa w Bielsku-Białej, ul. 11 listopada 60-62 - remont elewacji frontowej (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50 - Remont i przebudowa wnętrz Rektoratu. (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Przebudowa i termomodernizacja Centrum Kultury w Kamiennej Górze przy ul. Kościuszki 4 - Przedmiotem zadania jest sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przebudowy i termomodernizacji obiektu Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze.
 • Kamienica w Katowicach przy ulicy Narcyzów 2 - Remont elewacji.
 • Kamienica w Bielsku-Białej przy ulicy Ks. Stojałowskiego 43 - Adaptacja kamienicy. Obiekt wpisany do rejestru zabytków
 • Kamienica w Katowicach przy ul.Stawowej 10 - Renowacja elewacji konserwacja polichromii.
 • Park Etnograficzny w Chorzowie Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Kamienica w Katowicach przy ulicy Markiefki 54 - Kontynuacja prac.
 • Pałac Zipsera wnętrza Bystrzańska 52 - Kontynuacja robót przy konserwacji sztukaterii i polichromii. (Rejestr zabytków A/288/09 z 25.11.2009 )
Rok 2016
 • Przebudowa budynku „R" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50 - Dokończenie zadania w zakresie prac renowacyjnych dziedzińca wewnętrznego (patio) i zagospodarowania terenu (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Katowice Best Western Hotel Mariacki - Rekonstrukcja i renowacja ścian ceglanych.
 • Kamienica w Katowicach przy ul.Markiefki 64 - Remont elewacji.
 • Bielsko-Biała Bystrzańska 52 - Konserwacja i odtworzenie sztukaterii oraz polichromii. (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Kamienica w Katowicach Kozielska 10 - Remont elewacji i dachu http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,21497104,pieknie-odnowiona-kamienica-przy-zaniedbanej-ulicy-w-katowicach.html
 • Pałac Schoena w Sosnowcu Chemiczna 12 - Przebudowa nawierzchni tarasu (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Kościół pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Bobrownikach Konserwacja elewacji. (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Muzeum Zamek Sułkowskich w Bielsku-Białej Wzgórze 16 - Zabezpieczenie muru oporowego.
 • Budynk usługow w Czeladzi przy ul. Nowopogońskiej 227 - Rozbudowa i przebudowa części budynku usługowego wraz ze zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na drogerię.
 • Planetarium 4 w Chorzowie Al. Planetarium 4 w Chorzowie - Kontynuacja robot przy rekonstrukcji okładzin kamiennych elewacji.
 • Kamienica w Katowicach Kościuszki 45
 • Budynk usługowy w Katowicach Staromijska 13A
 • Kamienica w Katowicach Chopina 10
 • Kamienica w Katowicach Słowackiego 10
 • Kamienica w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 29 - Remont elewacji.
 • Kamienica w Katowicach przy ul. PCK 6 - Remont elewacji.
 • Portal wlotu do Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu - Rekonstrukcja portalu wlotu do Sztolni Dziedzicznej (Obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Pałac Thiale von Winkler w Bytomiu Miechowicach Ul. Dzierżonia - Zabezpieczenie ruin oficyny pałacu. (Obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Kamienica w Katowicach przy ul. Francuskiej 14 - Kontynuacja remontu elewacji i dachu.
 • Kamienica w Katowicach Plac Wolności 2 / Sokolska 1 - Kontynuacja remontu elewacji, dachu i kopuły budynku.
2015
 • Inwestycja w Katowicach przy ul. Staromiejskiej 13a - Prace rewitalizacyjne ściany wewnętrznej wraz z elewacjami budynków sąsiednich oraz elewacji z cegły.
 • Kamienica w Katowicach przy ul. Francuskiej 14 - Remont elewacji i fragmentu dachu.
 • Planetarium Śląskie, Al. Planetarium 4 w Chorzowie - Kontynuacja robot przy rekonstrukcji okładzin kamiennych elewacji.
 • Kościół p.w. MB Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych ul. Kościelna 4 - Kontynuacja prac przy remoncie elewacji kościoła. (rejestr zabytków A153/05 )
 • Kamienica w Katowicach Pl. Wolności 2 / Sokolska 1 - Remont elewacji, dachu i kopuły budynku.
 • Barak B-210 na ter. odcinka BII dawnego obozu Auschwitz II - Birkenau w Oświęcimiu - Prace konserwatorskie, archeologiczne i budowlane (obiekt wpisany do rej. zabytków)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przy ul. 1 Maja 50 - Przebudowa budynku R - dokończenie zadania w zakresie prac elewacyjnych. (Obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Brzeźcach Remont elewacji. (obiekt wpisany do rej. zabytków)
 • Kościół p.w. MB Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych ul. Kościelna 4 - Kontynuacja prac przy remoncie elewacji kościoła. rejestr zabytków A153/05
 • Kamienica w Sosnowcu ul. Modrzejowska 29 - Remont elewacji i dachu
 • Projekt Metropolis 2.0 - Muzeum Śląskie w Katowicach Rusztowania dla instalacji.
 • Przebudowa Żydowskiego Domu Przedpogrzebowego w Gliwicach. przy ul. Poniatowskiego 14 - Kontynuacja robót. Przebudowa Żydowskiego domu przedpogrzebowego. Zakres prac obejmuje kompleksową adaptację obiektu na cele muzealne wraz z otoczeniem. Wykonanie prac konserwatorskich w sali głównej oraz remont dachu ceramicznego. (rejestr zabytków A/87/03 )
 • Przebudowa i nadbudowa budynku przy ul.Mariackiej 7 w Katowicach. przy ul.Mariackiej - prace zakończono.
 • Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej oraz budowa pomostu dla zwiedzających. Zabrze, ul.Wolności 408 - Kontynuacja robót. (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
Rok 2014
 • Przebudowa i nadbudowa budynku w Katowicach. przy ul.Mariackiej 7
 • Urząd Miejski w Orzeszu Ul. Św. Wawrzyńca 21 - Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych w pomieszczeniach archiwum UM.
 • Planetarium Śląskie, Al. Planetarium 4 w Chorzowie - Rekonstrukcja okładzin kamiennych elewacji.
 • Kamienica w Katowicach przy ul. Mariackiej 7 - Renowacja zabytkowej elewacji frontowej.
 • Kościół p.w. MB Królowej Różańca Świętego ul. Kościelna 4 w Łaziskach Górnych - Kontynuacja prac przy wymianie tynków i malowaniu kościoła. rejestr zabytków A153/05
 • Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi przy ul. Ks. Szczepana Wojtyłki 3 - Remont elewacji i dachu drewnianego kościoła w Starej Wsi (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Brzeźcach Remont wieży. (obiekt wpisany do rej. zabytków)
 • Budynek w Katowicach przy ul. Krzywa 12 - Remont elewacji frontowej, tylnej, przyziemia wraz z cokołem oraz remont dachu wraz z przemurowaniem kominów.
 • Budynek w Tenczynku Remont elewacji rejestr zabytków nr 23A
 • Kościół Parafialny pw. Św. Urbana w Brzeszczach Naprawa szkody górniczej. rejestr zabytków A-71/M
 • Rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. 1 Maja 50 - Modernizacja budynku "R" - dokończenie zadania w zakresie robót dachowych i wykończenia wieży. Obiekt wpisany do rejestru zabytków.
 • Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina w Katowicach przy ul. 1 Maja 50 - Dostosowanie budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych. wpisany do rejestru zabytków
 • Kamienica w Katowicach przy ul. Chopina 2 - Wykonanie remontu elewacji przyziemia.
 • Kamienica w Katowicach przy ul. Stalmacha 16 - Wykonanie remontu elewacji.
 • Kamienice w Będzinie przy ul. Piłsudzkiego 16 i Modrzejowskiej 67 - Remont elewacji i dachów
 • Kamienica w Katowicach przy ul. Mariackiej 8 - Remont elewacji i dachu mansardowego.
 • Kościół p.w. Św. Wawrzyńca w Bobrownikach przy ul. Sienkiewicza 244 - Renowacja dachu i konserwacja ścian zakrystii. (wpisany do rejestru zabytków A/19/60)
 • Budynk mieszkalny w Katowicach przy ul. Warszawskiej 28 A
 • Zabytkowy budynk mieszkalny przy ul. Rybnickiej 14 - Wykonanie pionowej izolacji fundamentów. (wpisanany do rejestru zabytków A 153/05 )
 • Zabytkowa kamienica w Katowicach przy ul. Narcyzów 2 - Wykonanie pionowej izolacji fundamentów w patio.
 • Budynek w Sosnowcu ul. Dekerta 20 - Remont elewacji tylnej
 • Kapliczka św. Jana Nepomucena w Zabrzu przy ul. Lipowej 14 - Konserwatorski remont kaplicy przydrożnej św. Jana Nepomucena. (Obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • „Wykonanie zadaszenia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich” Zakończenie zadania pn.:„Wykonanie zadaszenia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich” (obiekt wpisany do rejestru zabytków )
 • Przebudowa Żydowskiego Domu Przedpogrzebowego ul. Poniatowskiego 14 w Gliwicach. - Przebudowa Żydowskiego domu przedpogrzebowego. Zakres prac obejmuje kompleksową adaptację obiektu na cele muzealne wraz z otoczeniem. (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej oraz budowa pomostu dla zwiedzających Zabrze, ul.Wolności 408 - Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz budową pomostu dla zwiedzających Skansen "Królowa Luiza" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie wykonywane w formule zaprojektuj i wybuduj w konsorcjum z GPBP SA Gliwice i KONIOR Studio Katowice. (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
Rok 2013
 • Auschwitz-Birkenau barak A-79 Kompleksowa prace konserwatorskie wraz z towarzyszącymi im robotami poobozowego drewnianego baraku gospodarczego o nr ew. A-79 Wpisany do rej zabytków pod nr A 714/95
 • Wydziału Wokalno - lnstrumentalnego Akademii Muzycznej w budynk Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach ul. Zacisze 3 - Dokończenie robót budowlanych rejestr zabytków
 • Budynk w Katowicach przy ul.Krzywa 12 - Remont elewacji frontowej, tylnej, przyziemia wraz z cokołem oraz remont dachu wraz z przemurowaniem kominów
 • Zabytkowy budynk mieszkalny w Katowicach ul. Rybnicka 8 i 10 - Wykonanie pionowej izolacji fundamentów rejestr zabytków A 153/05
 • Kościół p.w. MB Królowej Różańca Świętego ul. Kościelna 4 w Łaziskach Górnych ul. Kościelna 4 - Wykonaniu tynków wraz z malowaniem na wieży rejestr zabytków A153/05
 • Budynek Sądu Rejonowego w Rybniku przy Pl. Kopernika 2 - Remont elewacji XIII w. rejestr zabytków A/545/66
 • Akademia Muzyczna im. K.Szymanowskiego w Katowicach ul. Zacisze 3 - Remont budynku Wydziału Wokalno - lnstrumentalnego Akademii Muzycznej
 • Muzeum Zamek Sułkowskich w Bielsku Białej Kontynuacja zadania pn.:„Wykonanie zadaszenia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich” (wpisany do rejestru zabytków)
 • Kościół pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Bobrownikach Naprawa i dokończenie prac po poprzednim wykonawcy (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Budynek w Katowicach ul. Le Ronda 16 - Remont elewacji
 • Kamienica w Katowicach ul.Krzywa 12 - Remont elewacji frontowej, przyziemia wraz z cokołem oraz remont dachu budynku
 • Galeria Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 W KONKURSIE NA Najlepsze rozwiązania w przestrzeni województwa, w którym Marszałek Województwa premiuje najlepsze inwestycje wpływające na poprawę przestrzeni publicznej. W kategorii ZREWITALIZOWANY OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NAGRODĘ MARSZAŁKA zdobyła Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi.
Rok 2012
 • Budynek w Katowicach Markiewki 58 - Remont elewacji frontowej (wpsany do rejestru zabytków)
 • Muzeum Zamkowego w Pszczynie Remont chodnika pod murami tarasu od strony płn.- zach., uzupełnienie bruku na dziedzińcu wschodnim oraz mycie ścian, balustrad w narożnikach elewacji (wpsany do rejestru zabytków)
 • Budynek w Katowicach Krzywa 10 - Remont elewacji frontowej oraz pokrycia dachu (wpsany do rejestru zabytków)
 • Budynek w Katowicach Krzywa 12 - Ocieplenie ściany szczytowej (wpsany do rejestru zabytków)
 • Budynek administracyjno-usługowy w Katowicach Warszawska 42 - Wykonanie robót budowlanych budynku (wpsany do rejestru zabytków)
 • Były ratusz w Katowicach Dąbrówka Mała Le Ronda 16 - Remont elewacji frontowej budynku (wpsany do rejestru zabytków)
 • Katowice, budynek administracyjno-usługowy przy ul. Warszawskiej 42 - Wykonanie remontu dachu, elewacji oraz izolacji. (wpsany do rejestru zabytków)
 • ,,Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 W konkursie na najlepsze rozwiązania w przestrzeni województwa, w którym Marszałek Województwa premiuje najlepsze inwestycje wpływające na poprawę przestrzeni publicznej. W kategorii ZREWITALIZOWANY OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NAGRODĘ MARSZAŁKA zdobyła Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi
 • „Remont budynku Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach” ul. Szafranka 5
 • Muzeum Zamek Sułkowskich Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 16 (Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod Nr A133/76)
 • Budynek w Tenczynku Chłopickiego 254 - Wykonanie izolacji przeciwwodnej w byłej willi Bogusława Kobieli Obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków
 • Kamienica, Katowice 1 Maja 9 - Remont elewacji i klatki schodowej
 • Kościół drewniany p.w. Św. Marcina w Ćwiklicach Podbicie fundamentów i zabezpieczenie krypt oraz remont (obiekt wisany do rejestru zabytków)
 • Kościół par. p.w. św. Klemensa Papieża w Miedźnej - Wymiana poszycia dachu (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Budynek Bielsko-Biała Stojałowskiego 43 - Kontynuacja remontu (budynek pod ochroną konserwatorską)
 • Będzin Sielecka 60a - Remont gzymsów
 • Remont lokalu Zacisze 2
 • Muzeum Śląskie Katowice - Remont budynków MS8 i MS15 na terenie nowo budowanego Muzeum Śląskiego w Katowicach. (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Bielsko-Biała Bystrzańska 52 - Zakończenie konserwatorskiego remontu elewacji i dachu. (Obiekt wpisany do rejestru zabytków)
Rok 2011
 • Miejsce Pamięci Poległych Górników KWK Wieczorek na murze okalajacym kośćiół św. Anny w Katowicach Nikiszowcu - Przygotowanie muru ceglanego
 • Remont budynków MS8 i MS15 na terenie nowo budowanego Muzeum Śląskiego w Katowicach. Remont w zakresie prac konserwatorskich budynków MS8 i MS15 Obiekty wpisane do rejestru zabytków
 • Budynek siedziby ZUS w Zabrzu Wykonanie hydrofobizacji.
 • Budynek siedziby ZUS w Tarnowskich Górach Wykonanie hydrofobizacji.
 • Budynek siedziby ZUS w Chorzowie Remont i czyszczenie elewacji dziedzińców wewnętrznych oraz odnowienie fragmentu elewacji frontowej. Obiekt wpisany do rejestru zabytków
 • Budynek w Chorzowie przy Pl. Św. Jana 7 - Wykonanie izolacji poziomej. Obiekt wpisany do rejestru zabytków
 • Kamienica w Katowicach przy Pl. Miarki 2 - czyszczenie elewacji przyziemia wymiana obróbek blacharskich, remont klatki schodowej.
 • Budynek w Sosnowcu ul. Kościelnej 40 - Remont dachu budynku
 • Kamienica w Katowicach przy ul. Francuskiej 13 - remont zabytkowej elewacji Obiekt wpisany do rejestru zabytków
 • Kamienica w Katowicach ul.Dyrekcyjna 3 - Remont elewacji przyziemia. (Obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • kamienica w Katowicach ul.Warszawska 5 - Remont elewacji i dachu mansardowego. (Obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 3 Maja 19 - Awaryjna naprawa dachu (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Katowice, byłe kino/teatr Capitol Plebiscytowa 3 - Oczyszczenie elewacji
 • Bielsko-Biała u..Bystrzańska 52 - Remont dachu i elewacji (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Kamienica w Katowicach ul Dyrekcyjna 3 Dokończenie remontu przyziemia
 • Kamienica w Katowicach ul. Staromiejskiej 14 i Mielęckiego 3 . - Remont i termomodernizacja oraz dobudowa przewodów kominowych .
 • Stajnie Książęce Muzeum Zamkowego w Pszczynie Kontynuacja remontu wnętrz oraz izolacji murów fundamentowych seg. C i Młyna (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Willa Deutschów w Bielsku-Białej obecnie WKU przy ul. Piastowskiej 14 - Remont elewacji, wymiany pokrycia dachowego oraz odtworzenia tarasu. (budynek wpisany do rejestru zabytków)
2010
 • Kuchnia obozowa w byłym Obozie Zagłady Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu Remont i wymiana konstrukcji dachu oraz podbicie i poszerzenie fundamentów budynku. (obiekt wpisany do rejestru zabytków )
 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 3 Maja - remont dachu
 • Budynek w Dąbrowie Górniczej przy ul. Korczaka 1-3 - Remont i modernizacja elewacji budynku
 • Kamienica w Katowicach przy ul.Mariackiej 14 - remont ściany szczytowej
 • Kamienica w Katowicach przy ul.Mickiewicza 10 - remont elewacji i dachów oficyn
 • Akademia Muzyczna w Katowicach Muzeum Organów Zacisze 3 - wykonanie izolacji ścian i posadzki wraz z pracami towarzyszącymi (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Stajnie Książęce Muzeum Zamkowego w Pszczynie remont wnętrz oraz izolacja murów fundamentowych seg. C i Młyna (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Kamienica w Katowicach ul. Francuska 13 - remont zabytkowej elewacji (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Rektorat Akademii Muzycznej w Katowicach ul. Zacisze 3 - remont konserwatorski elewacji, odtworzenie kominów kapliczkowych wraz z remontem dachu i izolacją murów fundamentowych budynku (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Willa Deutschów w Bielsku-Białej obecnie WKU przy ul.Piastowskiej 14 - Remont elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz odtworzenie tarasu. (Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków)
 • Kamienica, Katowice Katowicach ul. Krzywa 6 - Robot kapitalny kamienicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Renowacja i Konserwacja XVII-wiecznego Zespołu Klasztornego o. Paulinów w Częstochowie ul. Św. Barbary 51 - Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji kościoła. (Obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Rektorat Akademii Muzycznej w Katowicach ul. Zacisze 3 - Remont zabytkowych wnętrz (Obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski p.w. Św. Barbary w Zabrzu ul. Klimasa 3 - Konserwatorski remont elewacji (Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr. A 150/05) )
 • Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Brzeźcach Remont konstrukcji dzwonnicy wieży kościoła oraz naprawa zegarów (Obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Kamienica, Katowice przy ul. Mariackiej 20 - Wykonanie prac zabezpieczających i konstrukcyjnych
 • Budynek, Bielsko Biała ul. Stojałowskiego 43 - Kontynuacja remontu. (Obiekt wpisany do rejestru zabytków)
Rok 2009
 • Budynek rektoratu Akademii Muzycznej w Katowicach ul.Zacisze 3 (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
 • Kamienica, Katowice, ul.Warszawska 3 - Remont elewacji frontowej, tylnej i dachu.
 • Renowacja i Konserwacja XVII-wiecznego Zespołu Klasztornego o. Paulinów w Częstochowie ul. Św. Barbary 51 - Renowacja i konserwacja elewacji ceglanych kościoła www.odnowionaswbarbara.com.pl (Zespół Klasztorny wpisany do rejestru zabytków)
 • Kamienica, Katowice, ul.Dabrowskiego 1 - Remont elewacji.
 • Kościół Parafii Ewangelicko - Augsburskiej ul. Klimasa 3, - Remont dachu kościoła i wieży. (wpisany do rejestru zabytków A 150/05)
 • Pałac Schőna siedziba Muzeum w Sosnowcu ul. Chemiczna 12 - remont tarasów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (w realizacji, rejestr zabytków)
 • Kamienica Katowice ul. Chopina 2 - remont elewacji i wnętrz (w realizacji)
 • Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8 - Zadaszenie wejścia głównego i tarasu bocznego .
 • Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza Pszczyna, ul. Warowna 59 - Remont zabytkowej elewacji, izolacja pionowa i pozioma.
 • Kamienica, Chorzów ul.Wolności 18 - Remont elewacji przyziemia
 • Kamienica, Katowice, ul.Staromiejska 8 - Remont elewacji i dachu od strony podwórza
 • Budynek Bielsko Biała ul. Stojałowskiego 43 (rejestr zabytków)
 • Kamienica, Katowice Pl. Szewczyka 1 - remont dachu i elewacji rejestr zabytków. (w realizacji-kontynuacja, rejestr zabytków)
 • Kamienica, Katowice ul. Stawowa 10 - Remont elewacji.
 • Kamienica, Katowice ul. Francuska 13 - Remont elewacji przyziemia
 • Kamienica Katowice, ul. Mickiewicza 10 - Remont elewacji.
Rok 2008
 • Projekt renowacji elewacji Katowice ul.Żwirki i Wigury 11
 • Kamienica, Chorzów ul. Wolności 18 - Remont elewacji.
 • Siedziba ZDW Katowice ul. Lechicka 24 - Przebudowa wejścia głównego, wymiana przeszkleń i docieplenie elewacji.
 • Kamienica, Katowice ul. Mariacka 10 - Izolacja pionowa fundamentów.
 • Remont elewacji Pszczyna ul. Warowna 59
 • Remont elewacji budynku ul. Damrota 5/ Myśliwska
 • Kamienica, Katowice, ul. Chopina 2 - Remont przyziemia - okładzina kamienna, wymiana witryn AL
 • Katowice, ul. Kilińskiego 46 - Remont kapitalny budynku - wymiana dachu, remont wnętrz wraz z wymianą i renowacją stolarki, parkiety, docieplenie elewacji - tynk z miką, lastryka, infrastruktura towarzysząca - drenaż, plac, ogrodzenie Siedziba KONOR STUDIO
 • Kamienica, Katowice ul.Mickiewicza 10 - Remont elewacji przyziemia (w realizacji)
 • Kamienica, Katowice ul. Staromiejska 8 - Remont elewacji (w realizacji)
 • Kamienica, Katowice ul.Dyrekcyjna 9 - Remont elewacji i dachu (rejestr zabytków)
 • Kamienica, Katowice Pl. W.Szewczyka 1 - kontynuacja remontu elewacji i dachu (rejestr zabytków; w realizacji)
2007
 • Referencje Miejskiego Konserwatora Zabytków
2007
 • Parafia p.w. Św.Barbary w Chorzowie 3 Maja 20 (rejestr zabytków A1235/78) w realizacji
 • Kamienica, Katowice Mariacka 14 - Remont elewacji i dachu mansardowego .
 • Kamienica, Katowice ul. Stawowa 13 - Remont wnętrz. (rejestr zabytków, w realizacji)
 • Kamienica, Katowice ul. Mariacka 17 - Modernizacja elewacji.
 • Muzeum Górnictwa Węglowe w Zabrzu Śląski Ośrodek Kultury Technicznei i Turystyki Przemysłowej Skansen Górniczy "Królowa Luiza" - remont i adaptacja budynków (rejestr zabytków 1539/93)
 • Sąd Rejonowy w Pszczynie Bogedaina 14 (rejestr zabytków)
 • Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Wojewódzka 33 - Renowacja wnętrz pierwszego piętra. (rejestr zabytków)
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie Remont lukarny zegarowej. (rejestr zabytków Nr 535/65)
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie Remont dachu. (rejestr zabytków Nr 535/65)
 • Kamienica, Katowice ul. Chopina 2 - Remont dachu (przed remontem)
 • Kamienica Katowice Pl.Szewczyka 1 - remont elewacji, balkonów i dachu (rejestr zabytków; w realizacji)
Rok 2006
 • Sąd Rejonowy w Cieszynie Garncarska 8 - Rekonstrukcja masztu (rejestr zabytków A-533/87)
 • Kamienica Katowice róg ul. 3 Maj 40 i ul. Słowackiego 22 - Remont kapitalny dachów i rekonstrukcja kopuły. ETAP I. (rejestr zabytków A/1303/83)
 • Parafia p.w. Św.Barbary w Chorzowie 3 Maja 18 i 20 (rejestr zabytków A1235/78)
 • Kamienica Katowice ul. 3 Maja 23 - Remont elewacji i dachu mansardowego.
 • Kamienica Katowice ul. Mikołowska 9 - Remont elewacji i dachu mansardowego.
 • Kamienica Katowice ul.Stawowa 7 - Remont dachów i kominów.
 • Kamienica Katowice, ul.Stawowa 5 - Remont elewacji.
 • Zabytkowy dwór w Rajsku Rekonstrukcja tarasu . (rejestr zabytków A-286/78)
 • Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej Imielin - Remont elewacji i dachu. (rejestr zabytków A721/66)
 • Kamienica Katowice ul. Gliwicka 6 - Remont elewacji i dachu mansardowego oraz izolacje pionowe (rejestr zabytków)
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie Kontynuacja remontu dachu. (rejestr zabytków Nr 535/65, w realizacji)
Rok 2005
 • Architektura & Biznes, autor art. Anna Vallier: "TYSKIE ZŁOTO" obszernie opisuje naszą realizację "Tyskie Muzeum Piwowarstwa i Tyskie Muzeum Regionalne". Dużo informacji i kilka ciekawych zdjęć - zapraszamy do lektury >>
 • MURATOR-ARCHITEKTURA szeroko omawia projekt Tyskiego Muzeum Piwowarstwa i Muzeum Regionalnego - "Dwa Muzea w Tychach" autor Grzegorz Piątek >> (plik .pdf)
 • Kamienica Katowice ul. Morawa 39 - remont elewacji
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie - remont gotyckich piwnic w skrzydle zachodnim. (rejestr zabytków)
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie - rekonstrukcja zabytkowego mostu nad dawną fosą w Bramie Wybrańców. (rejestr zabytków 536/65)
 • Sąd Rejonowy w Cieszynie ul. Garncarska 8 - remont elewacji budynku (rejestr zabytków A-533/87)
 • Sąd Apelacyjny w Katowicach Al. Korfantego 117 - wykonanie robót lastrykarskich w budynku
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie - remontu dachu - etap IV, skrzydło północne i wschodnie, (rejestr zabytków Nr 535/65)
 • ZSO Nr 1 Gliwice ul. Kozielska 1A - odtworzenie zabytkowego szczytu schodkowego ryzalitu środkowego (rejestr zabytków)
 • Kamienica Katowice ul. Wojewódzka 5 - remont elewacji
 • Kamienica Katowice ul. Żwirki i Wigury 13 - remont elewacji
 • Kamienica Katowice ul. Stawowa 13 - Kontynuacja remontu kamienicy - remont stropów (rejestr zabytków; w realizacji)
 • Kamienica Katowice ul. Dąbrowskiego 1 - remont balkonów
Rok 2004
 • Kompania Piwowarska S.A. Tyskie Browary Książęce - adaptacja budynku Starej Młótowni na Tyskie Muzeum Piwowarstwa (rejestr zabytków)
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie (2003/04 r.) remont dachu trzech wieżyczek wraz z iglicami i ozdobnymi gzymsami oraz remont dachu skrzydła zachodniego z remontem więźby, odtworzeniem koryta rynnowego i wymianą pokrycia z łupka kamiennego (rejestr zabytków)
 • Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (2000/04r.) wykonanie prac konserwatorskich przy żelbetowych słupach byłego obozu zagłady (rejestr zabytków)
 • Hotel Diament Gliwice ul. Zwycięstwa 30 - remont elewacji i dachu (rejestr zabytków)
 • Tyskie Browary Książęce w Tychach - adaptacja pomieszczeń w Centrum Dystrybucji
 • Kamienica Katowice ul. Kościuszki 43 - remont elewacji
 • Kamienica Katowice ul. 3 Maja 6/8 (rejestr zabytków)
Rok 2003
 • Kamienica, Katowice Dyrekcyjna 9 Siedziba SARP - Usunięcie wielu warstw farb i lakierów - bez dalszych zabiegów konserwtorskich, a szkoda. (rejestr zabytków)
 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowice ul. Wojewódzka 33 - (2003/04r.) renowacja wnętrz (rejestr zabytków)
 • Browary Książęce w Tychach (2000/03r) remont zabytkowych elewacji budynków byłego warsztatu bednarskiego, garaży samochodów ciężarowych, portierni oraz warzelni Huppmann (rejestr zabytków) oraz renowacja tynkowanych i malowanych elewacji budynku Toszek i Ameryka
 • Kościół p.w. św. Piotra i Pawła Katowice ul. Mikołowska - czyszczenie wątków ceglanych
 • Kamienica z oficynami Katowice ul. 3 Maja 17 - (1997/2003r) - remont elewacji, dachów i wnętrz (rejestr zabytków)
 • Kamienica Katowice ul. Stawowa 7 - remont elewacji
 • Kamienica Katowice ul. 3 Maja 19 - remont elewacji
 • Kamienica Katowice ul. Mickiewicza 22 (rejestr zabytków)
 • SM Weronika w Tychach (2000/03r.) remont ścian szczytowych budynków mieszkalnych - technologia Ispo
 • Pomnik Wolności Bytom ul. Piłsudskiego - remont pomnika
 • Hotel ROYAL Gliwice ul. Matejki 10 - modernizacja i docieplenie elewacji
Rok 2002
 • Hotel ROYAL Gliwice ul. Matejki 12 - Nadbudowa poddasza oraz modernizacja i docieplenie elewacji
 • Górnośląski Zakład Energetyczny Gliwice ul. Barlickiego 2 - remont zabytkowej elewacji oraz docieplenie budynków siedziby
 • Tyskie Browary Książęce adaptacja pomieszczeń dla kadzi Pilsner Urquell
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 w Katowicach ul. Stawowa 6
 • Przedszkole Nr 72 Katowice Wzgórze Wandy - remont fragmentu elewacji (rejestr zabytków)
 • Szkoła Podstawowa nr 20 Gliwice ul. Jana Śliwki 8 - remont i zabezpieczenie wieży zegarowej (rejestr zabytków)
 • Kamienica Katowice ul. 3-go Maja 15 - (1996/2002r) remont elewacji i dachów
 • Kamienica Katowice ul. Zabrska 14 - remont elewacji i dachu
 • Kamienica Katowice ul. Kościuszki 51 - (2001/02r.) remont dachu
 • Kamienica Katowice Pl. Szewczyka 1 - remont dachu mansardowego (rejestr zabytków)
 • Kamienica Katowice ul. Moniuszki 3 - docieplenie elewacji
 • Kamienica Katowice ul. 3 Maja 23 - remont dachu
 • TU ALLIANZ S.A. Katowice ul. Moniuszki 3 - adaptacja wnętrz
 • Bar kanapkowy Katowice ul. Wawelska 2 - adaptacja wnętrz
 • Kompania Piwowarska S.A. Tyskie Browary Książęce w Tychach - (2000/02r.) izolacja zawilgoconych ścian zabytkowych budynków BYŁEGO WARSZTATU BEDNARSKIEGO (TOSZEK) oraz wnętrz pomieszczenia kadzi Pilsner Urquell
Rok 2001
 • Górnośląski Zakład Energetyczny Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 - remont elewacji i ogrodzenia (rejestr zabytków)
 • Poczta Polska Chorzów ul. Pocztowa 1 - (2000-01r.) - remont dachu, ogrodzenia oraz fragmentu elewacji (rejestr zabytków)
 • ZUS Chorzów ul. Dąbrowskiego 45 - remont naświetli wewnęrznych (rejestr zabytków)
 • Sklep drogeryjny 'ROSSMANN' Gliwice ul. Zwycięstwa 23 - remont wnętrz
 • Park Miejski w Bytomiu renowacja i konserwacja rzeźb
Rok 2000
 • Kamienica Katowice ul. Moniuszki 4 - remont elewacji i dachu mansardowego (rejestr zabytków)
 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego Katowice ul. Wojewódzka 33 - remont elewacji i ogrodzenia (rejestr zabytków)
 • Dom Handlowy 'IKAR' w Gliwicach remont elewacji (obiekt rejestrowy)
 • Kościół Garnizonowy p.w. św. Kazimierza Królewicza (1998/00r.) remont ceglanych elewacji, dachów i instalacji odgromowej, wymiana tynków z dodatkiem miki na wieży oraz remont ołtarza i schodów w wejściu głównym
 • BANK PRZEMYSŁOWY S.A. w Łodzi Katowice ul. Kościuszki 18 - adaptacja wnętrz
 • Kamienica Katowice ul. Warszawska 1 - remont elewacji i dachu mansardowego krytego łupkiem kamiennym (rejestr zabytków)
 • Kamienica Katowice ul. Moniuszki 4 - remont elewacji i dachu mansardowego (rejestr zabytków)
 • Biuro Turystyki Młodzieżowej usit CAMPUS oraz Palarnia Kawy Katowice ul. Francuska nr 15 - adaptacja wnętrz (rejestr zabytków)
 • Sklep 4-YOU Katowice ul. Warszawska 1 - adaptacja wnętrz (rejestr zabytków)
 • Pomnik Wdzięczności w Bytomiu przy ul. Kwiatowej 29 - remont pomnika
 • Kamienica Katowice ul. Francuska 15 - izolacja pionowa i pozioma fundamentów - technologia Remmers
 • Kamienica Katowice ul. 3 Maja 17 - izolacje pionowe i poziome fundamentów - technologia Remmers
 • Brama śmierci w byłym obozie Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu - izolacja pozioma fragmentu zawilgoconych ścian
Rok 1999
 • Katedra p.w. Chrystusa Króla Katowice ul. Plebiscytowa 49 - remont krypty grobowej
 • Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela Racibórz usuwanie szkód spowodowanych powodzią w roku1997, remont ceglanej elewacji kościoła oraz bramy wjazdowej z odtworzeniem elementów ozdobnych
 • Kamienica Katowice ul. Mariacka nr 7 - (1998/99) remont kapitalny kamienicy reprezentacyjne wnętrza, odrestaurowanie polichromii i detalu architektonicznego, rekonstrukcja elewacji na podstawie zachowanej dokumentacji, remont dachów oraz infrastruktury towarzyszącej
 • Kamienica Katowice Pl. Wolności 5 - remont elewacji i dachu (rejestr zabytków)
 • Księgarnia prawnicza Katowice ul. Kopernika 2 - adaptacja wnętrz
 • TU 'ALLIANZ' S.A. Katowice ul. Mariacka 7 - adaptacja wnętrz
Rok 1998
 • 'AVON COSMETICS POLSKA' Katowice ul. Staromiejska 10 - adaptacja wnętrz
 • Dom Handlowy 'HABAS' Katowice ul. Stawowa 13 - adaptacja wnętrz (rejestr zabytków)
Rok 1997
 • Kamienica z oficynami Katowice ul. Moniuszki nr 3 - (1996/97) remont kapitalny kamienicy, wnętrza, elewacje, dachy, infrastruktura towarzysząca, izolacja pionowa oraz krystaliczna izolacja pozioma ścian zewnętrznych wraz z drenażem opaskowym budynku
 • Kamienica Katowice ul. Opolska 1 - remont kapitalny, wnętrza, elewacje, infrastruktura towarzysząca
 • Kamienica Katowice ul. Kościuszki 23 - remont elewacji i dachu
 • POLKOMTEL S.A. Katowice ul. Opolska 1 - adaptacja pomieszczeń na salon sprzedaży
 • TU 'Nationale Nederlanden' S.A. Katowice ul. Warszawska 1 - adaptacja pomieszczeń na siedzibę oddziału (rejestr zabytków)
 • ROSSMANN Katowice ul. Staromiejska 10 - adaptacja pomieszczeń na sklep drogeryjny
Rok 1996
 • Teatr Śląskii im. St. Wyspiańskiego w Katowicach - remont wnętrz w budynku administracyjnym (rejestr zabytków)
 • CAPITAL BANK S.A. Katowice ul. Moniuszki 3 - adaptacja pomieszczeń na siedzibę oddziału
 • Kamienica Katowice ul. Stawowa 11 - remont elewacji i dachu mansardowego
 • Kamienica Chorzów ul. Wolności 23 - rekonstrukcja elewacji kamienicy
 • Sklep zegarmistrzowsko-jubilerski Katowice, ul. Staromiejska 15 - adaptacja wnętrz
Rok 1995
 • Muzeum Śląskie w Katowicach Al. Korfantego - remont elewacji i dachu, malowanie wnętrz oraz wykonanie drenażu podposadzkowego i izolacji ciężkiej pomieszczeń piwnicznych (rejestr zabytków)
 • Kościół 'Mariacki' Pl. Ks. Szramka - naprawa konstrukcji murowej metodą iniekcji kompozycjami żywic epoksydowych (rejestr zabytków)
 • Kamienica Katowice ul. Stawowa 10 - czyszczenie cegły na elewacji metodą JOS
Rok 1994
 • Kościół p.w. św. Szczepana Katowice Parafia Bogucka - monolityzacja oraz odtworzenie kamiennych detali architektonicznych (rejestr zabytków)
 • Kamienica Katowice ul. Młyńska 13 - renowacja elewacji z wykorzystaniem JOS
 • Kamienica Katowice ul. Wawelska 3 - renowacja elewacji z wykorzystaniem metody czyszczenia cegły strumieniem rotacyjnym JOS
 • Kamienica Katowice ul. Staromiejska 12 - remont elewacji
 • Kamienica Katowice ul. Staromiejska 2 i 6 - czyszczenie cegły i kamienia na elewacjach kamienicy metodą JOS (rejestr zabytków)
 • Kamienica Katowice ul. Moniuszki 2 - remont kopuły i dachu rejestr zabytków (rejestr zabytków)
 • Kamienica Katowice ul. Stawowa 7 - rozcięcie, wykonanie dylatacji budynku oraz remont elewacji dziedzińca
Lata 1990-93
 • Usuwanie szkód górniczych, monolityzacja rys i pęknięć metodą iniekcji lub przemurowań, wykonywanie ściągów (ankrowań) w licznych budynkach na zlecenie kopalń śląskich, prace malarskie, prace na wysokości,
Opis projektu współfi-nansowanego ze środków RPOWSL 2007-2013 Rozbudowa Firmy Projektowo Budowlanej KONIOR Sp.j. [>>]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nasza siedziba 40-014 Katowice, ul. Tylna Mariacka 9 [>>]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Do wynajęcia lokale użytkowe, biurowe i mieszkania przy ul. Ks. Stojałowskiego 43 w Bielsku-Białej z parkingiem. [>>]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wszystkie lokale wynajęte w budynku biurowo-usługowym przy ul. Mariackiej 7 w Katowicach
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Polecane strony www.koniorstudio.pl http://www.galeria.zbk.czeladz.pl/
wirtualna-wycieczka/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zatrudnimy Absolwentów wyższych uczelni o profilu budowlanym oraz kierowników budów. Pracowników w specjalnościach: ślusarz-spawacz, blacharz-dekarz, murarz-tynkarz, sztukator-konserwator.  
© KONIOR, realizacja rpg (engine: positive power)